Header Photo  
SIKKERHED MED OMTANKE  
   
 
 
  Kompetencer

Stationær vagt. Registrerer personer, overvåger udsatte områder, viceværtopgaver, runderer i virksomheden.

Runderende vagt. Patruljerer i og omkring virksomheden, overvåger alarmer, kontrollerer døre og vinduer, forebygger indbrud samt hærværk og brand, checker edb, herunder servere samt tekniksvigt.

Alarmudrykning. Reagerer øjeblikkeligt ved alarmering fra alarmanlæg eller henvendelse, forebygger eller begrænser indbrud, hærværk etc.

Sikkerhedsvagt. Adgangskontrol, sikrer god ro og orden, giver trygge rammer for arrangører samt gæster, udfører førstehjælp

Personbeskyttelse. Beskyttelse af personer – enkeltvis eller grupper.

Portvagt / Receptionsvagt. Registrerer personers færden, overvåger ind- og udkørsel, overvåger virksomheden samt passer telefoner udenfor virksomhedens åbningstid.

Centervagt. Patruljerer centre og butiksområder. Sikrer ro og orden. Udfører butikskontrol. Udfører førstehjælp.

Butikskontrol. Overvåger butikker samt indkøbscentre. Observerer og pågriber butikstyve. Udfører visitation.

Kontrolcentral. Hjertet i overvågningen. Modtager og behandler alle typer af hændelser, herunder tyverialarmer, overfaldsalarmer, brandalarmer, teknikalarmer og tv-overvågningsudstyr etc.

Konsulenttjeneste. Rådgiver og vejleder virksomheden i sikkerhedsspørgsmål, udfærdiger retningslinier, risikovurdering, sikkerhedsvurdering, evaluerer rutiner, indfører ny sikkerhedspolitik, tilrettelægger undervisning samt uddanner virksomhedens personale.

Montage. Opsætter alarm- og overvågningsudstyr.